ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน C