ประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2