ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบที่ 1 (แพทยสภา)