คำแนะนำในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยว่าศพป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th