คำแนะนำสำหรับการออกแบบห้องปฏิบัติการและห้องตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค เบื้องต้น