รายชื่อสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1.5