อัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ฯ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2563