ติดต่อเรา | Contact us
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธานราชวิทยาลัย :

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2419-3436

เบอร์แฟกซ์ :

0-2433-2129

 E-mail :

webmaster@rcthaipathologist.org
payati_25@hotmail.com

ช่องทางการติดต่อ