ติดต่อเรา | Contact us
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธานราชวิทยาลัย :

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์ :

0-2419-3436

เบอร์แฟกซ์ :

0-2433-2129

 E-mail :

webmaster@rcthaipathologist.org
payati_25@hotmail.com

ช่องทางการติดต่อ


   

 

กิจกรรมของราชวิทยาลัย
- รายชื่อสมาชิกและหมายเลขสมาชิก
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th