ติดต่อเรา | Contact us
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธานราชวิทยาลัย :

สำนักงานประธาน : เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ :

086-9073996 , 02-3548208 ต่อ 124

เบอร์แฟกซ์ :

 E-mail :

rcthaipathology@gmail.com

ช่องทางการติดต่อ


   

 


Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th