0 1 2 3
 1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและกา..

 2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา..

 3. การกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติ..

 4. กำหนดการกิจกรรมปีการฝึกอบรม 25..

 5. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการ..

 6. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั..

  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อ่านต่อ
 7. ไฟล์บรรยาย การสัมมนามาตรฐานห้อ..

 8. รายชื่อสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 9. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 10. อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้