0 1 2 3
 1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสมัคร..

 2. ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน..

 3. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านของส..

 4. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน..

 5. การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนแพท..

 6. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ( แบบฟอร..

 7. การขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย..

 8. การขอรับรองมาตรฐานทางวิชาการขอ..

 9. ข้อแนะนำ ส่งบทคัดย่อ ..

 10. การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่ง..

  การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 28
  กำหนดการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "Pathology Practice in Thailand 4.0" โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องเพชร-ไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
  อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th