1 2 2
  1. “วันพยาธิแพทย์ไทย” ..

    “วันพยาธิแพทย์ไทย”
    วันพยาธิแพทย์ไทย "๒๖ พฤษภาคม" ของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพยาธิแพทย์คนแรกของไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และอีกไม่ถึง ๓ เดือนเท่านั้น ก็จะถึงวันครบรอบ ๑๒๐ ปีชาตกาลของท่านด้วยในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ (ที่มา : หนังสือปูชนียาจารย์ ๑๒๐ ปี โรงเรียนแพทย์ศิริราช หน้า ๑๘๒-๑๘๗)
    อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
กิจกรรมของราชวิทยาลัย
- “วันพยาธิแพทย์ไทย”
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th